Muna-altistus negatiivinen.

 

Voitte kuvitella tunnelmat